fbpx

O projektu

Integrace cizinců není prázdný pojem. Cizinci tu s námi dlouhodobě žijí, zakládají rodiny, stávají se našimi sousedy, kolegy a přáteli. Česká republika je našim společným domovem. Když tedy mluvíme o integraci cizinců, mluvíme o konkrétních osudech lidí kolem nás. V důsledku nedostatku spolehlivých informací, tendenčního až manipulativního zobrazování cizinců v médiích a v politických diskuzích začínáme ale vůči lidem, kteří se v Česku nenarodili, zaujímat negativní postoj.

Právě proto vznikl projekt (DEZ)INFORMACE, jehož cílem je vyvrátit nejčastější nepravdivá tvrzení, která se objevují ve vztahu k cizincům, poskytnout základní fakta a zdroje.

Dostatečnou informovanost o tématu integrace cizinců totiž vnímáme jako nutnou podmínku vzájemného pochopení a poklidného soužití všech obyvatel České republiky.

Tímto projektem chceme oslovit všechny, kteří by se chtěli o dané problematice dozvědět víc, ale nejsou si jistí, kde hledat zdroje. Speciální důraz klademe také na informovanost žáků základních a středních škol. Pro ně jsme připravili interaktivní workshopy, které zážitkovou a atraktivní formou (online úniková hra) vedou studentky a studenty k tomu, aby se naučili ověřovat pravost informací na internetu, analyzovat mediální sdělení, rozvíjet kritické myšlení a toleranci. Zároveň poskytují příležitost se dozvědět více o cizincích žijících v České republice díky interakci s lektorem cizincem. Více o workshopech na webu priserkyvhlave.cz

Projekt (DEZ)INFORMACE, reg.č. AMIF/22/09, je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového migračního a integračního fondu a rozpočtem Ministerstva vnitra České republiky. Projekt trvá od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2022, celkové náklady činí 6 156 111 Kč.

Realizátorem projektu je Integrační centrum Praha, o.p.s., nezisková organizace, která usiluje o to, aby Praha byla metropolí všech – domovem pro všechny, kdo se tu rozhodli žít bez ohledu na jejich zemi původu. Místem, kde se jednotliví obyvatelé vzájemně respektují, podporují a spolupracují.