Uprchlická vlna v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině

24. únor
2022

Události na Ukrajině a mezinárodní kontext

Ruská federace zahájila vojenský útok proti Ukrajině.

Reakce ČR na příchod ukrajinských uprchlíků

ČR začala Ukrajincům vydávat speciální víza (nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území).

Vzniklo Národní asistenční centrum pomoci Ukrajině (NACPU) a česká společnost začíná mobilizovat hmotné i lidské zdroje

Řečí čísel

V ČR je trvale nebo přechodně usídleno 199 210 Ukrajinců.

Během prvního týdne uprchlo do Česka 20 až 30 tisíc Ukrajinců.

březen
2022

Události na Ukrajině a mezinárodní kontext

Do evropských států přicházejí stovky tisíc uprchlíků denně.

4. 3. Členské státy EU aktivovaly Směrnici o dočasné ochraně.

Objevily se první zprávy o masakru v Buči a o filtračních táborech na území obsazeném ruskou armádou.

K 13. 3. Ukrajinu opustilo přes 2,8 milionu lidí (zdroj UNHCR).

Reakce ČR na příchod ukrajinských uprchlíků

4. 3. byl v ČR vyhlášen nouzový stav, s cílem efektivněji zvládnout příliv uprchlíků.

16. 3. vydal PaQ Research: Bydlení, trh práce, vzdělávání: Jak postupovat v integraci ukrajinských uprchlíků v ČR 2022+.

21. 3. nabyl účinnosti tzv. Lex Ukrajina a došlo ke spuštění institutu dočasné ochrany.

Řečí čísel

9. 3. Kulminuje první vlna uprchlíků do ČR: přichází 17 000 osob/den.

K 31. 3. bylo uděleno 279 229 DO. Přichází 2500 – 5 000 osob/den.

duben
2022

Události na Ukrajině a mezinárodní kontext
UNHCR: ¼ Ukrajinců již opustila své domovy. Ke konci dubna z Ukrajiny uprchlo přes 5,1 milion osob (90 % ženy a děti). Zároveň denně se vrací cca 30 000 lidí zpět na Ukrajinu (odhadem celkem 870 000.
Reakce ČR na příchod ukrajinských uprchlíků

13. 4. Vláda ČR zveřejnila strategické priority a vyčíslila celkové předpokládané náklady spojené s uprchlickou vlnou na cca. 54 mld. Kč.

Řečí čísel

K 11. 4. Digitální platforma Pomáhej Ukrajině shromáždila nabídky ubytování pro více než 50 000 běženců.

květen
2022

Události na Ukrajině a mezinárodní kontext

Eurobarometr: Evropané schválili reakci EU na válku na Ukrajině

Reakce ČR na příchod ukrajinských uprchlíků
Řečí čísel

K 29. 5. získalo víza 358 048 běženců. Přichází cca 500 lidí/den. Z registrovaných uprchlíků zůstává v ČR zhruba 75 až 80 %. ČTK

červen
2000

Události na Ukrajině a mezinárodní kontext
Reakce ČR na příchod ukrajinských uprchlíků

28. 6. vstoupil v platnost Lex Ukrajina II.

Řečí čísel

77 tisíc uprchlíků s dočasnou ochranou si již v ČR našlo práci. (Rakušan: ZDE)

Asi 40 000 ukrajinských dětí přišlo k zápisům do škol.

červenec
2022

Události na Ukrajině a mezinárodní kontext

UNHCR: téměř ⅓ Ukrajinců opustila své domovy. Okolo 6,3 mil. uprchlíků zůstává na území Ukrajiny, přes 5,8 milionů uprchlíků je na území EU, přes 3,6 mil. získalo dočasnou ochranu. Nejvíce uprchlíků přijalo Polsko – 1,2 milionu DO.

Reakce ČR na příchod ukrajinských uprchlíků

13. 7. MPSV zveřejnilo analýzu Situace uprchlíků z Ukrajiny.

Řečí čísel

Vydáno bylo celkem přes 390 000 dočasných ochran. V ČR zřejmě pobývá okolo 300 000 uprchlíků.

27. 7. Vláda schválila novelu státního rozpočtu zohledňující dopady ruské agrese na Ukrajině a navýšila schodek rozpočtu o 50 mld. Kč.

srpen
2022

Události na Ukrajině a mezinárodní kontext
Reakce ČR na příchod ukrajinských uprchlíků
Řečí čísel

K 11. 8. 101 000 uprchlíků si našlo v Česku práci.

K 15. 8. počet osob s udělenou dočasnou ochranou dosáhl 395 000: 46 % ženy / 19 % muži / 35 % děti.

K 18. 8. ve sbírce společnosti Člověk v tísni na podporu Ukrajině se shromáždilo 1,985,600,000 CZK

24. února 2022 zahájila Ruská federace vojenský útok proti Ukrajině. V následujících týdnech a měsících nuceně opustila své domovy téměř třetina ukrajinských obyvatel. Asi 5,5 milionu z nich, převážně žen a dětí, hledalo bezpečí v zahraničí. Během první, nejvypjatější migrační vlny na začátku března 2022 proudily do států EU statisíce uprchlíků denně.

Členské státy EU aktivovaly 4.3.2022 tzv. Směrnici o dočasné ochraně a nabídly uprchlíkům speciální pobytový status s platností do jara 2023. Dočasná ochrana zahrnuje také ubytování, přístup na pracovní trh, zdravotní péči a další pomoc, o jejíž konkrétní podobě rozhodují jednotlivé státy. Přijímání uprchlíků a humanitární pomoc Ukrajině měly v prvních měsících války podporu 90% obyvatel Evropské unie.

Co na to Česká republika?

ČR přijala během prvních pěti týdnů téměř 280 tisíc uprchlíků; později celkový počet vydaných pobytových oprávnění vzrostl na téměř 395 tisíc. V rámci EU tak ČR hostí třetí nejvyšší počet ukrajinských uprchlíků (po Polsku a Německu) a má nejvyšší počet příchozích na 100 000 obyvatel.

Práva a povinnosti běženců upravuje speciální zákon, tzv. Lex Ukrajina, který vstoupil v platnost 21. března a poté byl novelizován s účinností od 28. června. Lex Ukrajina zavedl do českého systému institut dočasné ochrany, otevřel uprchlíkům volný přístup na trh práce, ale také do systému veřejného zdravotního pojištění a umožnil vyplácení humanitárních dávek. Zároveň nabídl i tzv. solidární příspěvek pro občany a firmy, které uprchlíkům poskytly zdarma ubytování.

Rychlá a účinná pomoc uprchlíkům byla podle odborníků nezbytným předpokladem pro zvládnutí humanitární krize a také proto, aby si běženci mohli začít hledat práci a vynaložené prostředky do systému postupně vracet. Odhadované náklady na zvládnutí migrační vlny vyčíslila vláda na 54 miliard korun.

 

A běžný český jednotlivec?

Útok na Ukrajinu úplně změnil veřejný postoj k migraci a zvedl naprosto bezprecedentní vlnu solidarity. Už v únoru 2022 začaly vznikat digitální platformy pro nabízení pomoci a jednotlivci i organizované skupiny nabízeli uprchlíkům ubytování, dopravu, tlumočení i dobrovolnickou práci. V největší veřejné sbírce společnosti Člověk v tísni byly postupně vybrány téměř 2 miliardy CZK. Na platformě Pomáhej Ukrajině byly zaregistrovány nabídky ubytování pro více než 50 000 osob. A podle Konsorcia migračních neziskovek poskytli dobrovolníci na nádražích a na telefonních linkách asistenci uprchlíkům ve více než milionu případech a odpracovali desítky tisíc hodin. Češi také pozorně sledovali dění na Ukrajině – ještě v květnu téměř 60% z nich sledovalo válečné zprávy každý den.

Co bude dál?

Šest měsíců po útoku na Ukrajinu je mír stále v nedohlednu. Na českém území zůstává okolo 300 tisíc uprchlíků (46 % ženy / 19 % muži / 35 % děti). Více než polovina dospělých již pracuje a okolo 40 tisíc dětí by mělo 1. září nastoupit do českých škol. Vyhlídky do budoucna ale nejsou úplně růžové. Podmínky pro držitele dočasné ochrany se zpřísňují – červencová novela Lex Ukrajina omezila nárok na výplatu humanitární dávky a na hrazení zdravotního pojištění. Podle průzkumu MPSV přitom asi ¾ uprchlických domácností považuje svou finanční situaci za obtížně zvladatelnou až kritickou. K celkové nejistotě přispívá i fakt, že nikdo neví, jaké možnosti se uprchlíkům otevřou po skončení dočasné ochrany na konci března 2023.

Vlna solidarity ve společnosti také opadá a otevírá se prostor pro špatné zprávy. Zdražení energií zvedá cenypotravin a dalších produktů o desítky procent. Příchod uprchlíků zviditelnil a umocnil dlouho neřešené problémy, jako je nedostatek lékařů, asistentů na školách a cenově dostupného bydlení. A ke slovu přichází podněcování nenávisti, dezinformace, hoaxy a hledání viníků tam, kde nejsou.

Uprchlíci z Ukrajiny jsou pestrá a různorodá skupina – v uprchlických centrech se setkávají i lidé, kteří by se za běžných okolností na Ukrajině nikdy nesetkali, jednoduše protože žijí tisíce kilometrů od sebe nebo mají jiný životní styl a odlišné povahy. Někteří stačili před válkou včas utéct, jiní už přišli o dům nebo o někoho blízkého. Všichni ale utrpěli ztrátu domova a životní jistoty. A všichni budou potřebovat podporu, ať už se chtějí vrátit na Ukrajinu, nebo zůstat v ČR. Neméně důležité bude, aby se i samotní Ukrajinci, kteří v Česku plánují zůstat, snažili co nejrychleji začlenit do české společnosti a nezůstali jen s nálepkou “uprchlík”.